B 4602 z II (1), KN 606

B 4602 z II (1), KN 606

VEB
Kombinat Agrochemie
Piesteritz
Stammbetrieb

4602 Wittenburg Lutherstadt, 20.1.84